BESLUIT VAN HET BESTUUR VAN STICHTING FOKPAARDENDAG WEERT

Het bestuur van Stichting Fokpaardendag Weert, statutair gevestigd te Weert en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer KvK 12050244 heeft, met inachtneming van het bepaalde in de statuten van de stichting, in haar vergadering van 30 april 2022 besloten:

  • de stichting te ontbinden per 14 mei 2022.
  • eigendom en bewaring van het archief over te dragen aan het Gemeentearchief Weert.
  • als bewaarder van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, gedurende een periode van tien jaren nadat de rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan aan te wijzen mevrouw LS.
  • Deze website wordt niet meer onderhouden en wordt per 1 juli 2022 opgeheven.