Belangrijke berichtgeving bestuur

'Paersmêrrentj Weert; een eeuwenoude traditie ten einde

Na ruim 60 jaar moet het bestuur van de Stichting Fokpaardendag Weert, bestaande uit drie gedreven en enthousiaste mensen, concluderen dat het organiseren van de jaarlijkse Fokpaardendag Weert niet meer haalbaar is. Hierdoor komt een eeuwenoude traditie ten einde. De 'Paersmêrrentj' benadrukt het oorspronkelijk agrarische karakter en de geschiedenis van de stad Weert.

De Stichting is de afgelopen 10 jaar geconfronteerd met een terugloop in sponsoring, vrijwilligers en bestuursleden. Het bestuur heeft vele inspanningen geleverd om de traditie van de Fokpaardendag in ere te houden. Onder andere het onderzoeken van de mogelijkheid om het evenement te verplaatsen naar een andere plek in de binnenstad, om zo een betere aansluiting te krijgen met de jaarmarkt en de winkeliers. Het bestuur heeft samenwerking gezocht met de verschillende stamboeken, paardenverenigingen, ondernemers, cultuur historische organisaties en de gemeente. Vanwege een terugloop van financiële middelen is het voor de organisatie niet meer mogelijk om een inhoudelijk aantrekkelijk programma te presenteren.

Het bestuur kijkt met trots terug op een mooie tijd van traditie, fokkerij en paardensport. Dank aan alle fokkers, deelnemers, juryleden, ringmeesters, arbiters, vrijwilligers, sponsoren, organisaties, verenigingen, stichtingen, omwonenden en gemeente voor de jarenlange samenwerking.