Sponsoren

De Weerter Fokpaardendag kan niet worden georganiseerd zonder de steun van onderstaande sponsoren

De lijst met sponsoren wordt momenteel geupdate.


De Stichting verwerft haar inkomsten door sponsoren en gemeentelijke of provinciale subsidies. De jaarlijkse sponsoring en eventueel toegekende subsidies worden besteed aan de kosten van het evenement. Het opbouwen van een reserve is aan de orde indien de inkomsten de uitgaven overstijgen. De mogelijkheid tot het opbouwen van een reserve verschilt van jaar tot jaar.