Reglement

  1. De inzenders zijn geheel verantwoordelijk voor hun paarden.
  2. Het bestuur kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen welke aard ook, welke op het terrein mochten voorvallen.
  3. Stamboekpapieren moeten op verlangen van de jury getoond worden.
  4. Iedere inzender is verplicht zich aan de uitspraak van de jury te onderwerpen.
  5. Het bestuur houdt zich het recht voor de indeling der rubrieken te wijzigen.
  6. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorzit, beslist het bestuur na, voor zover nodig, de jury te hebben gehoord.

Mededelingen trekpaardfokkers/trekpaardinzenders keuringen

Zoals bekend geldt in Nederland sinds 1 september 2001 een verbod op het couperen van staarten. Indien deze ingreep in Nederland is verricht, is het verboden om:

  • met een paard met gecoupeerde staart deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden;
  • een paard met gecoupeerde staart tot hiervoor genoemde evenementen toe te laten;
  • een paard met gecoupeerde staart ten verkoop in voorraad te hebben, ten verkoop aan te bieden, te verkopen of te kopen. Deze verboden gelden niet voor paarden die door een veterinaire noodzaak gecoupeerd werden.

In die gevallen dient bij inschrijving voor de officiële keuringen (Centrale Keuringen, Nationale Tentoonstellingen, Hengstenkeuringen, Hengsten met afstammelingen) en om te kunnen deelnemen aan de keuringen, bewijs te worden afgelegd dat het couperen op een legale wijze heeft moeten plaatsvinden uit veterinaire overwegingen, hetgeen moet blijken uit een verklaring van een Nederlandse dierenarts. Voor paarden die in een land zijn gecoupeerd waar nog geen coupeerverbod geldt, dient eveneens een bewijs te worden over gelegd door middel van een verklaring van een erkende dierenarts waaruit blijkt dat het couperen is uitgevoerd in een land waar het couperen nog niet verboden is.

Indien de bewijsstukken niet kunnen worden getoond zullen de betreffende paarden niet tot de officiële keuringen worden toegelaten.